Wedstrijdregels

Wedstrijdregels

De wedstrijdregels bij de wedstrijden van beginnende judoka’s zijn net iets anders dan die van de judoka’s die bij de Judobond Nederland (JBN) meedoen. Bij judovereniging Zevenbergen doet vooralsnog het merendeel van de leden mee aan beginnerstoernooien. Daarom zullen deze regels hier worden uitgelegd. Voor een uitgebreid overzicht van JBN-regels klik hier: JBN Judoregels in begrijpelijke taal

Basiskennis wedstrijdregels

Ippon (10 punten)

Een ippon wordt gescoord als een judoka zijn tegenstander met een groot gedeelte van zijn rug met kracht en snelheid op de mat werpt. Ook is er sprake van een ippon als een judoka tijdens dezelfde wedstrijd een tweede wazari scoort, zijn tegenstander 20 seconden (of 15 seconden als er al een waza-ari is gescoord) lang in een houdgreep op de grond houdt of de tegenstander door af te kloppen de wedstrijd opgeeft. De scheidsrechter heft één arm hoog boven het hoofd met de handpalm naar voren gericht.

Waza-ari (7 punten)

Er is sprake van een waza-ari als iemand wordt geworpen, grotendeels op zijn of haar zij  maar doorrollend naar de rug. Ook wordt een waza-ari gescoord als de tegenstander tussen de 15-19 seconden in een houdgreep heeft gelegen. De scheidsrechter heft één arm zijwaarts omhoog tot op schouderhoogte, met de handpalm naar beneden.

Yuko (5 punten)

Een yuko wordt gescoord als iemand op zijn zij wordt geworpen of bij een houdgreep tussen de 10 en 20 seconden. De scheidsrechter beweegt één arm zijwaarts naar beneden in een hoek van 45 graden ten opzichte van het lichaam, met een handpalm naar beneden gericht.

Osaekomi

Als de scheidsrechter één arm van het lichaam af naar beneden strekt in de richting van de deelnemers, met het gezicht naar de deelnemers en het lichaam naar hen voorover gebogen is er sprake van Osaekomi. Wanneer de ene judoka de ander in een houdgreep heeft, moet de stopwatch worden ingedrukt en de tijd gemeten door de jury. Wanneer de maximale duur van de houdgreep is verstreken wordt dit door de jury aan de scheidsrechter gemeld. Als een judoka zich uit een houdgreep heeft weten te bevrijden, vraagt de scheidsrechter aan de tafel hoe lang de houdgreep heeft geduurd. Dit om te bezien of er gezien de tijd alsnog een yuko of waza-ari is gescoord.

Toketa

Als de scheidsrechter een houdgreep heeft aangekondigd strekt hij zijn arm van het lichaam af naar beneden. Roept de scheidsrechter Toketa dan beweegt hij deze arm heen en weer. Hiermee geeft hij aan dat de houdgreep verbroken is. Afhankelijk van hoe lang de houdgreep heeft geduurd wordt eventueel een yuko of waza-ari toegekend.

Matte

Als de scheidsrechter één hand op schouderhoogte voorwaarts heft, de vlakke handpalm aande tijdwaarnemer toont, met de vingers omhoog en de arm ongeveer parallel aan de “tatami” is er sprake van Matte. De klok wordt dan even stilgezet, de judoka’s gaan weer terug naar hun plek en als de scheidsrechter weer “Hajime” roept gaat de partij verder en loopt ook de klok weer.

Judogi in orde brengen

Om aan te geven dat een deelnemer zijn judogi (het judopak) in orde moet brengen, kruist de scheidsrechter op bandhoogte de linkerhand over de rechterhand, met de palmen binnenwaarts gericht.

Straffen

Op beginnerstoernooien worden nog geen echte straffen (shido) uitgedeeld. Wel wordt tijdens wedstrijden uitgelegd wat niet mag. Als een judoka tijdens de wedstrijd zich  niet aan de regels houdt, wordt hij of zij daarop aangesproken.

Soremade

Na 2 minuten (bij bondswedstrijden kan dit oplopen naar meer) is de wedstrijdtijd voorbij. Of natuurlijk bij het scoren van ippon. De scheidsrechter roept dat Soremade. Soms heeft niemand een punt behaald in de wedstrijd. Dan beslist de scheidsrechter wie de winnaar is, vaak is dat degene die het meest heeft aangevallen. In andere gevallen verlengt de scheidsrechter de wedstrijd met 1 minuut of kiest voor een golden score.